Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yenice Meslek Yüksekokulu / Gıda İşleme Bölümü

Gıda İşleme Bölümü

Gıda İşleme Bölümü