Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yenice Meslek Yüksekokulu / Gıda İşleme Bölümü

Gıda İşleme Bölümü Hakkında

Amacımız; Bölümün bulunduğu bölge başta olmak üzere ülkemiz gıda sanayii ve kamu kuruluşlarının ihtiyaçlarına cevap verebilecek, alanında rekabet edebilecek düzeyde bilgi ve yetenek kazandırılmış, çevre bilincinde olan, ülkesini ve mesleğini seven öğrenciler yetiştirmektir. Ayrıca farklı ölçekte gıda üretimi yapan kamu ve özel kuruluşların laboratuarında ve üretim süresince görev yapabilecek elemanlar yetiştirir.Programda öğrencilere alan derslerinin yanı sıra İngilizce, laboratuar teknikleri ve diğer eğitimler de verilerek mezunların niteliklerinin arttırılması da amaçlanır.

Vizyonumuz; Hammaddeden tüketime kadar gıdaların üretim aşamalarında güvenli, sağlıklı ve kaliteli ürünler elde edilmesi, gıda üretim sistemlerinin sürekliliğin sağlanması için gerekli tüm bilgi ve becerilere sahip, yenilikçi, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel ve teknolojik konularına hakim teknikerler yetiştirmek, temel ve uygulamalı araştırmalar yaparak bilgi birikimini gıda sanayi ve toplumun faydasına sunmak, Gıda İşleme Bölümünün özgörevidir.

Misyonumuz; Nitelikli eğitim ve öğretimi ilke edinerek modern teknolojiyi uygulayan, ulusal ve uluslararası platformlarda kabul gören, konusunda atılımcı, yenilikçi, araştırmacı ve örnek kalifiye tekniker bireyler yetiştiren, üreticilere, sanayii kuruluşlarına ve gıda mühendislerine üretim aşamalarında yardımcı olan, bu alanlarda problemleri çözebilen, sürekli gelişen topluma katkı sağlayan ve kaliteli hizmet verebilen, yetiştirdiği insan ve ürettiği bilgi ile örnek gösterilen bir Gıda İşleme Bölümü olmaktır.

DUYURULAR Tüm Duyurular
  • Duyuru Bulunamadı!