Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yenice Meslek Yüksekokulu / Gıda İşleme Bölümü